,

MÅLGRUPP: 

HVB hemmet Tegelladan Janstorp, Skurups kommun, är ett HVB hem för barn och ungdomar i åldern 15-19 år, med psykosociala problem.

HVB hemmet drivs av ägare och personal med gedigen kompetens. Ägarna, aktiva i verksamheten, har flerårig erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete med ungdomar i socialtjänsten, kommunalt integrationsarbete, privata och kommunala HVB hem och Statliga ungdomsinstitutioner.

BEHANDLINGSINNEHÅLL:

Verksamheten utgår från ett salutogent syn- och förhållningssätt som fokuserar på ungdomarnas styrkor och resurser. Det individuella förändrings- och utvecklingsarbetet består av ett miljöterapeutiskt förhållningssätt med  ett tänkande och synsätt utifrån mentaliseringsteori och ett praktisk fokus på social kompetens, bildnings- och kunskapsutveckling.
Kompetens finns för att erbjuda ungdomarna individuella förändringsinsatser, bl a individuell ART, MI.
Varje ungdoms förändringsarbete följer  BBIC:s struktur och den genomförandeplan som upprättas tillsammans med socialtjänsten.
Verksamhetens inriktning erbjuder barnen/ungdomarna en möjlighet till förändring, socialisering, utbildning, möjlighet att växa, hitta en roll i det sammanhang som kan passa ungdomen.  Ett sammanhang där den unge kanske flyttar tillbaks hem till sin ursprungsfamilj eller eget boende efter placering. Förändringen och utvecklingen sker i verksamheten under trygga och strukturerade former utifrån boendet på Tegelladan.

Tegelladan erbjuder också familjearbete med ungdomarnas familjer och nätverk.

HVB hemmet är FMN:s tidigare kursgård i Janstorp. I de ca 300 kvm finns det gott om utrymme för 7 boende ungdomar och personal. De stora ytorna erbjuder eget rum till ungdomen med möjlighet till både integritet och gemensamma aktiviteter. Det är 5 km till Skurups centrum och järnvägsstationen vilket möjliggör att ungdomarna snabbt kan få tillgång till Skurups och andra närliggande orters utbud av utbildning, kultur och fritid.
Har ni behov av att placera barn/ ungdomar enligt målgruppen, eller om ni bara vill förhöra er om verksamheten. Ring föreståndare Christer Hellberg, telnr. 0705127271
Adress: HVB hem Tegelladan 116, 274 91 Skurup
(väg 102 som går mellan Skurup mot Veberöd)