Tegelladan HVB


Tegelladan är ett litet HVB hem med sju platser, beläget i Skurups kommun. Möjligheten att se, möta, ungdomarna är god utifrån storlek, struktur och den miljö som Tegelladan erbjuder. HVB hemmet drivs av ägare och personal med gedigen kompetens av socialt förändringsarbete och arbete med barn ungdomar med psykosociala problem. Föreståndare är Christer Hellberg. Verksamheten utgår från ett salutogent synsätt där vi fokuserar på ungdomarnas möjligheter. Ungdomarna erbjuds utbildning i Skurups skolor och på skollov erbjuder vi praktiksysselsättning för ungdomarna i olika former.


Vi har för närvarande lediga platser

Kontakt: Info@Tegelladan.se

Tel. Föreståndare Christer Hellberg 0705-127271

Boendet 076-3285768.

Tegelladan har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.